Våre tjenester

Grafisk design og illustrasjoner

Skarsbakk Design behersker programvarer som photoshop, illustrator og indesign.

3D modellering og animasjoner.

Skarsbakk Design benytter seg av Rhino 3D and T-Splines for 3D modellering. Til rendering benyttes V-Ray.

Konseptutvikling og skissering

I en designstrategisk prosess må utfordringer kartlegges så tidlig som mulig. Enkle skisser, mood boards og konseptskisser er til hjelp for å visualisere forskjellige infallsvinkler.

Rapid prototpyping

Skarsbakk Design bruker forskjellig verktøy for rapid prototyping, avhengig av størrelser, kvalitet, materialer og bruksområde. .

Webdesign

For web design bruker vi hovedsakelig wordpress og squarespace. Dette er avhengig av som er målet med nettsiden.

Produksjon

Avhengig av produksjonstype, materialer, produksjons størrelse og type produkt. Skarsbakk Design leverer både in-house produksjon and i samarbeid med andre produksjons miljøer.

Produkt design

Produkt design er en liner prosess med mange paralele linjer. Hver milepæl krever erfaring til å vite hvordan de skal angripes. Skarsbakk Design har 20 års erfaring med produktdesign, alt fra korte introduksjoner til fullskala produksjoner.

Interiør design

Kunden skal alltid få det den ønsker. Men noen ganger vet ikke kunden hva som trengs. Skarsbakk Design er alltid oppdatert, og skaper unike løsninger som står tilfredsstiller kundens mål og ønsker.

Bruker opplevelser

Dersom du har et publikums rettet prosjekt eller forretning, vil å fokusere på opplevelses design la publikum få en unik opplevelse i møte med ditt prosjekt og forretning.

aq_block_7

Vår prosess

Utvikling av et nytt produkt er en lineær prosess med mange paralele linjer. Vi designer prosessen og hele prosessen er utviklet kun oppnå det kunden ønsker. Kunden har alltid mulighet til å justere tidslinjer eller å stoppe prosessen dersom behov. Med godt definerte leverings tidspunkter og klare verdiskapninger, vil kunden få gull kontroll over prosessen. Ved å fokusere kun på behov og redusere "time to market".

1. Ide muldring og kartlegging

2. Konseptutvikling og skissering.

3. 3D modellering og visualiseringer.

4. Prototyper, produksjon and lansering.

Hva vi gjør

Introduksjon og undersøkelser

La oss begynne med et møte og diskutere dine planer, og se hvordan Skarsbakk Design kan bistå i prosessen.

Konseptutvikling og konsept skisser.

Når utfordringene og målet er beskrevet. Finner vi forskjellige innfallsvinkler på hvordan dette kan løse gjennom visualiseringer og konsept skisser.

3D modellering og design spesifikasjoner.

For å komme nærmere målet er 3D modellering og konkretiseringer til hjelp før viktige beslutninger tas.

Prototyper, produksjon og lansering.

Kvalitetskontroll med 3D modellering, 3D printing og prototyper. Funksjonstaster, teksturer og material tester material tester, før produksjons og lansering.

Våre suksesser

aq_block_18
aq_block_19